2018-08-19: Veckocheck på OMXS30, SP500 och DAX

Under sommaren har jag tagit en paus från mina analyser men är nu tillbaks igen, på svenska. Senaste tiden har präglats av ett starkt USA, ett oroligt Europa, ett Sverige som lyfter på hakan samt kaos i flera valutor. I denna Veckocheck ger jag min syn på de tre index jag följer extra nära och deras framtidsutsikter.

OMXS30

Sedan årsskiftet, eller jul 2017, beroende på hur man väljer att se på saken, har OMXS30 trendat nedåt med stundom mycket slagig handel. Sedan slutet på juli förefaller OMX emellertid att ha brutit den tidigare trenden och etablerat sig ovanför taket på taket på den fallande kanalen (se bild 1). Den positiva bilden stärks av att två försök att pressa ned priserna resulterat i snabba återtag på uppsidan samt, på längre sikt, att detta skedde efter en kraftsamling kring den långsiktiga upptrenden.

OMXS30-20180819_WEEKLY

Framöver så tolkar jag utbrottet som mycket positivt och, med förbehåll för nedställ fortfarande kan komma oväntat kring dessa nivåer (med följden att vi ser en klassisk dubbeltopp), ett tecken på att kräftgången nu kanske är över. På nedsidan har vi den negativa lutningen på MA-200 och det faktum att vi har flera starka stöd på ovanstidan.

OMXS30-20180819
OMXS30, dagsgraf.

På lång sikt: Positiv

På medellång sikt: Neutral

På kort sikt: Positiv

S&P-500

När OMXS30 hakat sig fram på knäna har de Amerikanska indexen gått från klarhet till klarhet. Sedan utbrottet från den negativt sluttande kilen den 8e maj har siktet oavbrutet varit inställt på den tidigare toppen vid 1870. Allt tyder nu på att nya högsta-noteringar står runt knuten och tills marknaden säger annat är mitt råd att fortsätta att köpa.

Även fast kortsiktig turbulens är att räkna med kring tidigare topp så är taket oändligt, i den bemärkelsen att inga motstånd finns att ta spjärn mot. Något som inte sällan sätter myror i köpfingret hos många investerare. Däremot betyder inte detta att fortsatta uppgångar är gudagivna. Ett kraftigt omslag nu skulle kunna riskera att ge oss en lägre topp (jämfört med högsta noteringen) och på lite längre sikt indikera en toppformation.

S500-20180819
S&P-500, dagsgraf.

På lång sikt: Positiv

På medellång sikt: Positiv

På kort sikt: Positiv

DAX

DAX har inte varit den bästa investeringen för de som vill ligga länga länge i någon position – obeaktat vilket håll man satsat på. Sedan över ett år har placerarkollektivet varit osäkra om den fortsatta färdriktningen med slagig och svårspådd handel som följd. I det långa loppet är detta inget som bör oroa (se den först skärmbilden). På lång sikt befinner vi oss fortfarande ovanför vattendelaren, utmejslad av den långsiktigt stigande trendlinjen (streckad linje).

B DAXI-20180819_WEEKLY
DAX, månadsgraf.

I dagsgrafen ser läget betydligt mer svårnavigerat ut. Den kortsiktigt stigande trenden som varit intakt sedan slutet på juni tom slutet på juli har nullifierats medelst ett skarpt slag nedåt. Just nedgångens styrka är något jag särskilt vill betona. Vi befinner oss för tillfället kring en tidigare botten (grönmarkerat område), där fallet åtminstone tillfälligt bromsats. Kring detta område ökar chansen för ett positiv omslag, men i det stora hela ser situationen relativt dyster ut.

B DAXI-20180819
DAX, dagsgraf.

På lång sikt: Positiv

På medellång sikt: Neutral / Negativ

På kort sikt: Negativ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s