2018-09-04: Veckocheck på OMXS30, SP500 and Euro/Dollar

Till att börja med vill jag be om ursäkt för lite senare återkoppling än vanligt – ibland kommer livet i vägen. De tre indexen jag följer har nu börjat uppvisa skilda mönster där OMXS30 sticker ut med en remarkabel uppgång och DAX med fortsatt prispress. SP500 går bättre.

 

OMXS30

Efter att ha brutit över den fallande trenden har OMXS30 i två steg tagit sig förbi först 1630 (svart linje) och sedan 1645 (ljusgrå linje). Vid 1680, och toppen från 2017, tog det tvärstopp och vi vände åter. Efter en sådan resa som vi haft de senaste veckorna är det på tiden. Men något har förändrats. Till skillnad från tidigare rekyler är detta inte en fortsättning på nedåttrenden, utan en andhämtningsrekyl i en uppgång.

Läget ser positivt ut och köplägen bör finnar kring de två tidigare motstånden (grönmarkerade i grafen). I synnerhet 1630 är i sammanhanget extra signifikant. Etableringar under dessa nivåer leder till en omtolkning av det positiva läget. Men än så länge ser det mesta positivt ut.

 

OMXS30-20180904
OMXS30, dagsgraf.

 

 

På lång sikt: Neutral

På medellång sikt: Positiv

På kort sikt: Positiv

 

S&P-500

Igår höll börsen stängt i Nordamerika pga. Labor Day, så här ligger jag inte efter. I USA tog man ringa hänsyn till tidigare ATH-nivån kring 2870 och hoppade (eller gapade) helt sonika över och fortsatte mot nya höjder. Dylika utbrott brukar antyda att vi ska upp mer och utvecklingen indikerar styrka.

Här bör vi fortsätta att söka nya tillfällen att ta långa positioner. Gärna kring tidigare ATH-nivån eller i botten på den, eventuella, uppgående trendkanalen eller kilen (se de tunt streckade linjerna).

S500-20180904
SP500, dagsgraf.

 

På lång sikt: Positivt

På medellång sikt: Positivt

På kort sikt: Positivt

 

DAX

Som bekant har DAX utvecklats betydligt sämre än både USA och Sverige. Det finns i dagsläget heller inga signaler på att bättre tider väntar. Den övergripande trenden pekar ned och inga tidigare uppbrott har lyckats markera nya högre toppar. Däremot befinner vi oss kring botten i en tydlig kolformation, här kan man räkna med hastiga rörelser.

Dagens stapel (den 4 september) antyder att vi kan vara på väg att bryta ut på nedsidan. Skulle kursen tydligt etablera sig där indikerar det att kursen ska ned en bra bit. Dock är min markerade stigande trendlinje (streckad linje) mer ungefärlig än många andra då den är dragen på månadsbasis. Det innebär att kursen ofta vänt kring den här nivån, men också att den lika ofta skjutit lägre innan det vänt.

Man kan säga att vi nu står och väger vid en vattendelare och att lägre priser, och i synnerhet ett brott under nästa stödnivå kring 12165 (Svart linje), indikerar att en flerårig upptrend kan vara bruten. Samtidigt indikerar uppstudsar att vi fortfarande är inne i kilformationen, i vilket fall mer osäkerhet väntar.

 

B DAXI-20180904
DAX, dagsgraf.

På lång sikt: Neutral

På medellång sikt: Neutral/Negativ

På kort sikt: Negativ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s