2018-10-28: Veckocheck på OMXS30, SP500 and DAX

Höstvindar blåser på börserna och börserna har fallit tungt på många håll. De tre index jag regelbundet följer har fallit mellan 3-4% och läget ser allt mer mörkt ut. Rapportsäsongen har bjudit på både sötma och beska, men marknaden har varit svårflörtad.

OMXS30

Bilden visar vad som ägt rumt i månadsdiagrammet och den stora röda oktoberstapeln skär djup. Nu har vi tre dagar kvar på månaden, men bilden är entydig: fallet är massivt. Nu noteras kursen vid en nivå där kursen tidigare vände efter oroligheterna i våras. Den stora frågan består givetvis i huruvida det här är början på en nedgång eller om vi ska fortsätta upp. Här spelar den starka, nästintill ohämmade styrkan i säljtrycket in. En vattendelar är stödnivån där vi nu befinner oss: Ett utbrott skulle signalera ytterligare nedgång. Emellertid är kursen kraftigt övervåld och uppstudsar känns nästan givet. Låt bara inte en vecka av stigande kurser invagga er i ett falskt lugn. Nu är det bull-scenariot som måste övertyga.

Screen Shot 2018-10-28 at 14.09.32
OMXS30, månadsgraf fom 2015

 

DAX
Europas motor rosslar och målar en bild värre än många andra index. Efter den halvhjärtade toppen och ATH-nivån kring årsskiftet 2018 har DAX handlats i en fallande kil som, den här månaden, bröts på nedsidan. Utbrottet skedde med bravur och tilltagande styrka, vilket styrker dess trovärdighet som signal. För tillfället kan handeln närmast likställas med fritt fall och det är rimligt att anta att tvära kast kan förekomma. Men nedstället, och brottet genom kilen, indikerar att en ny marknadslogik med tydligt negativa övertoner inletts. Även här torde närmaste dagarna leverera hälsosamma rekyler på uppsidan. Dock pekar det mesta ned.

Screen Shot 2018-10-28 at 14.07.05

S&P500

Det amerikanska storbolagsindexet har handlats i perfekta trendformationer enligt skolbokens alla regler. Först en konsolideringsfas i början av året som efter att volatilieten tryckts samman exploderade i en skarp impuls på uppsidan, i trendens riktning. Den avsmalnande trendkanalen bröts sedan i början av oktober, varefter kurserna fallit mycket kraftigt. Än så länge har jag svårt att finna någon logik i kursdatan. Vi är ute på nytt vatten och måste ge oss till tåls fram tills att en ny trendlogik har framträtt.

Däremot har det viktiga motståndet kring MA200 brutits. Det är första gången det sker i en uppgångsfas sedan 2014, och då togs de kritiska nivåerna tillbaks igen efter bara ett par dagars handel. Vi har nu ett tydligt motstånd kring 2700 nivån och första, tydliga, stöd nere vid 2550. Det är en bra bit ned och jag undrar ifall vi ska så långt ned i första taget.

Screen Shot 2018-10-28 at 14.11.41
S&P-500, dagskraft fom årskiftet 2018

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s