2018-11-07: Veckocheck på OMXS30, SP500 and DAX

Sedan föregående post har börserna återhämtat sig från de stora fallen och rekylerat uppåt. Efter att ha återtagit drygt 1/3 av tidigare veckors nedgång befinner sig samtliga index nu vid stödnivåer där kursfallen tidigare såg ut att bottna. Det rör sig således om relativt försiktiga återstudsar och vi bör vara fortsatt vaksamma på nya kraftiga kursrörelser framöver.

OMXS30

Sedan en knapp månad tillbaka har de långa medelvärdena börjat tippa över och trenden lutar nu tydligt åt det negativa. Det kraftiga säljtrycket stoppades, signifikant nog, upp vid vårens lågpunkter. Men det kan likväl vara intressant att lyfta fram att 30:e oktober, med en lång svans, markerade den lägsta nivån sedan 2016.

Sedan dess har börserna stabiliserats och, i alla fall tillfälligt, skakat av sig den tidigare oron. Ännu har kursen inte tagit ut mitten på nedgången, vilken tenderar att utgöra något av en vattendelare, och som i dagsläget sammanfaller med MA-200. Förutsatt att OMXS30 kan klamra sig fast ovanför den kämpiga 1550-nivån tyder mycket på att just MA-200 kommer att “suga” priset till sig.

Enligt mitt synsätt kan man se det som att “bevisbördan” efter det stora kursfallet, brottet av den uppgående trenden och den negativa lutningen hamnar på tjurarna, de som tror att kursen ska stiga. Om än marginellt, pekar oddsen nu på ytterligare nedgång. Viktiga nivåer att ha under uppsikt är då 1550-nivån, där vi nu befinner oss samt mitten av kursfallet (den röda linjen).

OMXS30-20181107
OMXS30, dagsgraf

 

DAX

Uppgången i DAX ser ovanligt klen ut, med många staplar som “klipps av” då köparna kommer av sig. Fallet i DAX har pågått längre och är större än i Sverige och USA. Det innebär att krafterna som drar neråt är starkare. Kursen har under veckan tagit sig upp över 20-perioders glidande medelvärde och ser ut att kunna klamra sig fast kring dessa nivåer. Det är ett litet styrkebesked. Nu tror jag, i likhet med OMXS30, att 1200-nivån – där taket i den tidigare trenden och en viktigt motståndsnivå möter upp – kommer att agera riktmärke. En sådan utvecklingen skulle göra att läget ser mindre överlåt ut.

På längre sikt är DAX emellertid inne på negativt territorium och det är förevändningar att gå kort som vi ska hålla ögonen öppna för.

B DAXI-20181107
DAX, dagsgraf

S&P500

I USA har indexen klarat fallen bättre jämfört med de europeiska indexen. För tillfället förefaller kursen att konsolidera strax under primärtränden (MA-200) och mitten på senaste veckornas nedgång (röd linje). Det mesta talar, enligt min bild, för att köparna i alla fall på kort sikt kommer att försöka bryta upp över dessa två viktiga stöd. Ett klart brott över kommer att delvis stila den oro som växt till sig den senaste tiden emedan ett misslyckat försök kommer att påvisa det motsatta.

I vilket fall kan man räkna med svårtradade tider framöver, med kraftfulla slag åt olika hållen. Positioner bör tas med försiktighet och inte hållas allt för länge.

S500-20181107
SP500, dagsgraf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s